جزئیات برگزاری رینوتکس ۲۰۲۱ در تبریز

جزئیات برگزاری رینوتکس ۲۰۲۱ در تبریز

مدیرعامل سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی گفت: نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی «رینوتکس»۲۰۲۱ از ۱۷ تا ۲۱ آبان امسال در چهار محور ایده‌های فناورانه، توسعه و تجاری سازی، فروش محصولات و نیازمندی‌های فناورانه با همکاری همه‌ی دستگاه‌های اجرایی در تبریز برگزار می‌شود.؛