نکاتی که باید در زمینه کسب‌وکارهای اینترنتی به آنها توجه کرد

نکاتی که باید در زمینه کسب‌وکارهای اینترنتی به آنها توجه کرد

کسب و کارهای اینترنتی پدیده ای نو در سال‌های اخیر بوده که شیوع کرونا به توسعه و جامعه پذیری آن سرعت بخشیده است. اما این کسب و کارها هم برای صاحبانشان و هم برای مشتریان مخاطرات احتمالی دارند که لازم است با افزایش آگاهی عمومی از بروز هر نوع مشکلی در این زمینه پیشگیری کرد.؛