تحقیقات جدید کرونا؛ استفاده از دو ماسک مفیدتر است؟

تحقیقات جدید کرونا؛ استفاده از دو ماسک مفیدتر است؟

پس از گذشت چندین ماه مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا دستورالعمل‌های جدیدی را برای استفاده از ماسک اعلام کرده است. این دستورالعمل‌ها درباره استفاده از ماسک‌های کاملاً پوشاننده یا استفاده از دو ماسک برای جلوگیری از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ است. آدینه پرس: این دستورالعمل‌ها به دنبال انتشار تحقیقات جدید مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا به‌روزرسانی شد. مطالعات