گوگل چه اطلاعاتی را درباره شما جمع آوری کرده/چگونه اطلاعات خود را از گوگل پاک کنیم

گوگل چه اطلاعاتی را درباره شما جمع آوری کرده/چگونه اطلاعات خود را از گوگل پاک کنیم

آدینه پرس: چند شرکت وجود دارد که به نظر می‌رسد مردم با آن‌ها اعتماد دارند. گوگل یکی از آن‌هاست و این مساله راز نیست که این شرکت اطلاعات زیادی را درباره شما جمع‌آوری می کند؛ اما فقط تا چه اندازه؟ بیایید بررسی کنیم. گوگل می‌داند دنبال چه می‌گردید، به چه چیزهایی علاقه دارید و کجاها رفته‌اید.