اظهارنظر عجیب بیل گیتس جنجال آفرید

اظهارنظر عجیب بیل گیتس جنجال آفرید

بیل گیتس در یک مصاحبه پیشنهاد کرد که کشورهای ثروتمند برای نجات کره زمین باید صرفا گوشت گاو (بیف) مصنوعی بخورند. به نظر می‌رسید گیتس از بحث برانگیز بودن این صحبت آگاه بود چراکه او در ادامه خطاب به مردم گفت: « من هراسی از گرفتن مواضع غیرمحبوب و غیر معمول سیاسی ندارم بنابراین رک