میانگین تولد فرزند در ایران کمتر از ۲ فرزند است

میانگین تولد فرزند در ایران کمتر از ۲ فرزند است

آدینه پرس :از ۳۱ استانِ کشور، تنها مادران ۶ استان بیش از۲ فرزند به دنیا می‌آورند. براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سال ۹۸، به ترتیب، سه  استان سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و خوزستان بیشترین تولد فرزند و ۴ استان گیلان، البرز، مازندران و سمنان نیز کمترین تولد فرزند را داشته