رقم و حجم صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان، قابل قبول نیست

رقم و حجم صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان، قابل قبول نیست

دبیر ستاد توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان با بیان اینکه رقم و حجم صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان، قابل قبول نیست، گفت: هدف از مشارکت در بازسازی قره‌باغ، علاوه بر حمایت از کشور آذربایجان، افزایش میزان صادرات به این کشور است.؛