یکی از افتخارات مدیریت شهری فعلی ساماندهی بازار تاریخی تبریز است

یکی از افتخارات مدیریت شهری فعلی ساماندهی بازار تاریخی تبریز است

یکی از افتخارات مدیریت شهری فعلی ساماندهی بازار تاریخی تبریز است شهردار تبریز ساماندهی بازار تاریخی این شهر را جزو افتخارات دوره پنجم شورا و شهرداری خواند. به گزارش آدینه پرس: ایرج شهین باهر با اشاره به اهمیت ساماندهی محورهای گردشگری تبریز، اظهار کرد: با توجه به قدمت و ارزش تاریخی بالای بازار تبریز که