تیم والیبال زنان مهاجر افغانستانی مقیم ایران تشکیل می‌شود

تیم والیبال زنان مهاجر افغانستانی مقیم ایران تشکیل می‌شود

فدراسیون والیبال ایران در راستای مسوولیت اجتماعی و وظایف حقوق بشری، بنا به درخواست فدراسیون افغانستان تیم منتخب زنان مهاجر مقیم ایران را تشکیل می‌دهد. آدینه پرس: مسابقات والیبال انتخابی تیم ملی زنان افغانستان از ۱۱ اسفند تا ۱۰ فروردین در این کشور برگزار می‌شود. فدراسیون والیبال ایران بنا به درخواست فدراسیون والیبال افغانستان و