نحوه واگذاری باشگاه‌ها و زمین‌های ورزشی غلط بوده است

نحوه واگذاری باشگاه‌ها و زمین‌های ورزشی غلط بوده است

آدینه پرس :دکتر حسین دهقانی مشاور مقام معظم رهبری از نحوه واگذاری باشگاه‌ها و زمین‌های ورزشی انتقاد کرد و گفت : نحوه واگذاری باشگاه ها و زمین های ورزشی غلط بوده است نگاه به ورزش باید از منظر ارتقا سطح سلامت جامعه باشد در واقع به جای ساخت بیمارستان و افزایش تخت‌های بیمارستانی، باید ورزشگاه