منع ترددهای استانی و شبانه ادامه دارد

منع ترددهای استانی و شبانه ادامه دارد

آدینه پرس: سرهنگ رسول ابراهیمی اظهار داشت: پیش از این محدودیت طرح شبانه در شهرهای نارنجی از ساعت ۲۱ تا سه بامداد اعلام شده بود و این تردد در شهرهای زرد و آبی با توجه به مصوبات استانی اعمال می شد اما اکنون براساس مصوبه وزارت کشور تردد شبانه در همه شهرها بر اساس همان