ماجرای خروج وریا غفوری از زمین بازی با ۲۰۶

ماجرای خروج وریا غفوری از زمین بازی با ۲۰۶

شیرین وطن در جشنواره خود هر ماه یک خودرو ۲۰۶به مشتریان هدیه می دهد که تبلیغ این جشنواره در دور زمین بازی های لیگ برتر قرار گرفته خودرو شکار در تصویر وریا غفوری مربوط به جایزه این جشنواره است؛