فوت نماینده سابق مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس

فوت نماینده سابق مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس

آدینه پرس: الهیار ملکشاهی نماینده سابق مردم شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی درگذشت. مرحوم ملکشاهی به خاطر عوارض ناشی از بیماری کلیوی و وخیم شدن شرایط جسمانی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دی تهران بستری شده بود که امروز به دیار حق شتافت. مرحوم الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در