نصف سود سهام عدالت پرداخت می‌شود

نصف سود سهام عدالت پرداخت می‌شود

طبق اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار ، با توجه به سود دریافتی از شرکتها، نیمی از سود عملکرد سال 98 شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت پنح شنبه 28 اسفند به شماره شبا دارندگان سهام واریز می‌شود. ؛