ایران به زودی یکی از واکسن سازهای بزرگ دنیا خواهد شد

ایران به زودی یکی از واکسن سازهای بزرگ دنیا خواهد شد

آدینه پرس:سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در جلسه ستاد کرونای استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: آمریکا ظالمانه ترین تحریم‌های تاریخ را به ایران روا داشت که بعد از واقعه عاشورا بر هیچ قومی روا داشته نشده است. به دنبال این تحریم ها در اوج دوران شیوع کرونا ما نمی