کرونای جهش یافته بدون روادید و گذرنامه وارد ایران شده است

کرونای جهش یافته بدون روادید و گذرنامه وارد ایران شده است

آدینه پرس: رییس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: شخص فوت شده بر اثر کرونای جهش یافته در آبیک، هیچ گونه تماسی با خارج از کشور نداشته است و این مهم نشان می‌دهد که ویروس جهش یافته بدون روادید و گذرنامه وارد ایران شده است. پیمان نامدار روز شنبه در ستاد مقابله و پیشگیری با