تذکر رئیس جمهور به وزیر اطلاعات

تذکر رئیس جمهور به وزیر اطلاعات

همان طور که انتظار می رفت اظهارات جنجالی وزیر اطلاعات در گفتگوی زنده صدا و سیما در موضوع صنعت هسته ای و ترور شهید فخری زاده با حاشیه همراه شد. به طوری که واکنش روحانی و ستاد کل نیروهای مسلح را در پی داشت.؛