هنر عاشیقی در میان مردم زیسته و بالنده شده است

هنر عاشیقی در میان مردم زیسته و بالنده شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، گفت: هنر عاشیقی همواره سینه به سینه از دل هنرمندان برخاسته و منتقل شده و در میان مردم زیسته و بالنده شده و میراثی گرانسنگ است که باید در حفظ و پاسداری از آن کوشا باشیم.؛