نخستین فوتی کرونای جهش یافته در کاشان

نخستین فوتی کرونای جهش یافته در کاشان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه عادی انگاری و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی مدیریت کرونا در این منطقه تجربه‌های تلخ گذشته را تکرار می‌کند، نسبت به عواقب افزایش فراگیری این ویروس در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل هشدار داد.؛