۸۳ هزار بیمار صعب‌العلاج تحت پوشش کمیته امداد

۸۳ هزار بیمار صعب‌العلاج تحت پوشش کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از افراد تحت پوشش کمیته امداد سالمند هستند، گفت: در حدود ۸۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد را افراد دارای بیماری‌های صعب‌العلاج هستند.؛