;

آغازمجددفعاليت قطار مسافري ريل باس تبريز –شهرک صنعتي شهيد سليمي- دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

به گزارش آدینه پرس: با عنايت الهي و پيگيري هاي اداره کل راه آهن منطقه آذربايجان و با شروع فعاليت حضوري دانشگاهها و کارگاههاي صنعتي ، قطارهاي مسافري ريل باس تبريز – شهرک صنعتي شهيد سليمي – دانشگاه شهيد مدني آذربايجان از روز سه شنبه تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹جهت ارائه خدمات به دانشجويان و اساتيد دانشگاه و کارکنان و صنعتگران شهرک صنعتي شهيد سليمي مجددا راه اندازي مي گردد.

اين قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در دو سرويس و روز پنجشنبه در يک سرويس رفت و برگشت ارائه خدمت مي کند.

حرکت سرويس اول اين قطار از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷/۲۵ صبح از ايستگاه راه آهن تبريز اعزام و برگشت ٱن در ساعت ۱۴/۲۰ دقيقه از ايستگاه راه آهن شهيد مدني خواهد بود .

سرويس دوم اين قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۱۵/۱۵ از ايستگاه راه آهن تبريز اعزام و در ساعت ۱۶/۳۵ از ايستگاه شهيد مدني مراجعت مي کند

اين قطار در روزهاي پنجشنبه هر هفته و در يک سرويس، در ساعت ۷/۲۵ دقيقه صبح از ایستگاه راه آهن تبريز اعزام و در ساعت ۱۶/۳۵ از ايستگاه راه آهن شهيد مدني مراجعت مي نمايد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.