اعزام بانوان شمیرباز استان به لیگ کشور

آدینه پرس : هیات شمشیربازی استان آذربایجان شرقی نفرات اعزامی به مسابقات لیگ شمشیر بازی در رشته فلوره و اپه بانوان را اعلام کرد. اسامی نفرات اعزامی تیم شمشیر بازی بانوان در دو اسلحه اپه و فلوره برای مسابقات لیگ شمشیربازی کشور مشخص شد.

در تیم اپه بانوان :

۱-مهسا پوررحمتی

۲-اعظم بختی

۳-آنوشا شهابی

۴-نیلوفر میرشفیعی

۵- فاطمه شهابی به سرپرستی سودا رستگار

در تیم فلوره بانوان

۱- مطهره محسنی

۲- مریم وهابی املشی

۳-فاطمه زارع

۴- هانیه خوشخواهی

۵- نرگس شمس به مربیگری و سرپرستی مینا قاسمی در این شرکت مسابقات می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.