الگوی جدید کشت برای تبریز طراحی و تدوین می‌شود.

مدیر‌عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از طراحی و تدوین الگوی جدید کشت برای تبریز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس، اکبر‌امجدی مدیر‌عامل این سازمان با اشاره به روند کاهشی منابع آب خام مورد نیاز حوزه فضای سبز، گفت: با توجه به کمبود منابع آبی مورد نیاز در حوزه فضای سبز تبریز و لزوم مدیریت شایسته این رویداد ناگزیر به تغییر الگوی کاشت و حرکت به سمت گونه‌های کم نیاز آبی هستیم.

وی، ضمن اشاره به پاره‌ای از اقدامات اساسی حوزه سیما، منظر و فضای سبز برای مدیریت منابع آبی در فصل کاری این حوزه، کاشت و جایگزینی گونه‌های مقاوم به جای گونه‌هایی که نیاز آبی بیشتری دارند را یکی از راه‌کارها عنوان و تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط آب و هوایی تبریز را ضروری دانست.

امجدی در این زمینه به تشکیل کمیته فنی جامع متشکل از متخصصان و کارشناسان خبره فضای سبز در دانشگاه تبریز، اداره کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با مدیریت سازمان سیما، منظر و فضای سبز اشاره کرد که اقدامات عملی برای پایش فضای سبز و تهیه الگوی مناسب کاشت را پس از تدوین اطلس جامع خاک تبریز آغاز می‌کند.

مدیر‌عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز ابراز امیدواری کرد: پس از تدوین اطلس جامع خاک تبریز و نیز تهیه الگوی مناسب کاشت بتوانیم مدیریت شایسته منابع آبی را در سطح شهر داشته و از هدر رفت این منابع جلوگیری کنیم و توسعه پایداری در حوزه فضای سبز ایجاد کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.