اهميت نظارت بر فرآيند پروژه ها كمتر از انجام آن نيست

به گزارش آدینه پرس: فيروز خدائي، مدير منطقه ۸ ، با اعلام آمادگي براي رفع چالش هاي احتمالي پيمانها گفت: نياز است با پيگيري هاي جدي پروژه ها، دستگاه نظارت و پيمانكار در كنار هم باشند تا نتيجه عمل بر ارتقاء عملكرد سازمان منجر گردد.
خدايي به اهميت بحث تعالي سازماني و الزامات آن در راستاي رعايت حقوق ذينفعان اشاره كرد و افزود: بكوشيم پيمانكاران بومي بيش از پيش از دانش و بنيه مالي برخوردار بوده تا در تحقق شعار سال سهيم باشيم و با مديريت صحيح، نظارت دقيق و هوشمندانه، موانع و مشكلات را در چارچوب مفاد پيمان حل و فصل نماييم.
وي رسالت كنوني امور پيمانها را بسيار حساس و مهم برشمرد و اظهار اميدواري كرد: با برگزاري چنين كارگاهي بتوانيم در رفع موانع احتمالي اقدام شايسته به انجام رسانده و اهداف سازماني را ارتقاء دهيم .
مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز در ادامه با بيان وضعيت موجود و لزوم دقت در اجراي پروژه ها افزود: هم پيمانكاران طرف قرارداد و هم دستگاه نظارت پروژه ها مي بايستي بگونه اي عمل نمايند تا در روند اجراي طرحها و پروژه ها خللي بوجود نيايد.
در پايان اين كارگاه، دستورالعمل فسخ و خاتمه پيمان، تاخيرات پيمان، دستورالعمل شركتهاي ممنوع المعامله، نحوه اخذ مجوز اضافه كاري پيمان و تمديد آن با حضور مسئولين واحدها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
شايان ذكر است اين كارگاه بمدت ۲ روز و با شركت كارشناسان منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، تاسيسات و مراكز بهره برداري بصورت حضوري و غير حضوري برگزار شد.

م/۵۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.