;

ايجاد و راه اندازي مركز نواوريِ تخصصي صنعتِ مس اولين گام برای تحقق شعار سال

اولين جلسه تخصصي هدف گذاري براي تحقق شعار سال در محل مجتمع مس سونگون و با حضور مهندس رضوي مدير مجتمع و رياست و معاونين پاركِ علم و فناوري استان برگزار شد

به گزارش آدینه پرس: اين جلسه ي تخصصي در جهت همكاريهاي مهم و بهره گيري از خدماتِ شركتهاي دانش بنيان در زمينه يِ ايجاد و راه اندازي مركز نواوريِ تخصصي صنعتِ مس با بهره گيري امكاناتِ پارك و شركتهاي دانش بنيان و برنامه ريزي جهتِ اخذِ مجوز دانش بنياني براي نواوريها در بومي سازيهايِ مجتمع و توليد تجهيزات و فرايند خطِ توليد مجتمع مس سونگون پيروِ تاكيد مديرعامل محترم شركت ملي صنايع مس ايران اقاي دكتر رستمي در سفر اخير به اين مجتمع كه “مس بايد به شركتي دانش بنيان تبديل شود” انجام گرفت گفتني ست همكاريها و همراهي ها با پارك و شركت دانش بنيان از سال ٩٧ بصورتِ جدي برقرار هست اما اينبار با جديت و هدفمنديِ بيشتر و مؤثرتر در جهتِ عمل به منويات مقامِ معظمِ رهبري، دنبال خواهد شد همچنين تجهيز و راه اندازي مركزِ نواوري شهرستان ورزقان با حمايت ماليِ مجتمع كه از هفته يِ جاري با حضورِ برگزيدگانِ ايده هايِ برترِ “رويدادِ رويش” شروع به فعاليت خواهد كرد اولين قدم و عمل به فرمايشاتِ مقام عظمايِ ولايت ميباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.