ایجاد شهری مناسب ،برای زندگی و کار و جذب استعدادهای خلاق ، یک هدف اساسی در توسعه شهر خلاق است.

تبریز مرا راحت جان خواهد بود پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود تا درنکشم آب چرنداب و گجیل سرخاب زچشم من روان خواهد بود

آدینه پرس: حیدر بهشتی – در عصر حاضر تعدادی از شهرها به نقطه اتصال مهمی در فعالیت های اقتصادی جهانی تبدیل شده اندو در این میان رقابت بین شهرها بطور پیوسته افزایش یافته و حتی شدیدتر از رقابت بین کشورها شده است. در فرآیند جذب نیروی انسانی، سرمایه، پیشرفت های اجتماعی و توسعه کیفیت زندگی، خلاقیت نقش اساسی را ایفا کرده و وجود یا عدم وجود خلاقیت به تعیین کننده مهمی در رقابت پذیری شهر تبدیل شده است. ایجاد محیطی مناسب ،برای زندگی، کار و جذب استعدادهای خلاق ، یک هدف اساسی در توسعه شهر خلاق است.
تبریز روزگاری از مهم ترین کانون های واقع در شاهراه بازرگانی جاده ابریشم و کانون مبادلات فرهنگی و اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه بوده و رونق تجارت، مرکزیت نظامی، سیاسی و شکل گیری مراکز متعدد علمی در شهر تبریز زمینه را برای حضور علما، عرفا، شعرا و دانشمندان نامدار و پرآوازه از مناطق مختلف ایران و ممالک دور و نزدیک فراهم آورده و تبریز آن سال ها شهرت و اعتبار زیادی از این نظر کسب نموده بود. پل ارتباطی ایران ، قفقاز، عثمانی و اروپا بودن سبب شده بود تا هر پدیده جدیدی خواه اندیشه های ضداستبدادی و آزادی خواهانه با نمودهای فرهنگی و اجتماعی یا فعالیت هایی که زاده شیوه نوین زندگی در آن سوی مرزها اعم از آموزش به سبک نوین، فعالیت های خدماتی و تجاری و اداری حتی پیش از تهران در تبریز پای گرفته و سپس در شهرهای دیگر مننتشر شود و از این روی تبریز به شهر اولین ها معروف بوده است .
تبریز امروز شاهد جدایی زیان باری بین نظرات مردم به عنوان تصمیم سازان و نظام اداری به عنوان تصمیم گیران شده است. لازم است در تغییر دیدگاهی موثر و با مراجعه به نظرات و دیدگاه های شهروندان که اتفاقا به دلیل توسعه ارتباطات و آشنایی آحاد آنان با رویداد ها و وقایع جهانی، مردمانی آگاه تر هستند پلی میان آراء شهروندان و نظام تصمیم گیری و قانون گذاری بنا شود. مشارکت شهروندان آگاه در تصمیم گیری ها قطعا موجب جلوه گری و رخ نمایی فرصت های بی بدیلی از شهر تبریز خواهد بود. این نوشته دعوت نامه ای است برای مشارکت شما در تدوین پژوهشی دانشگاهی که با صرف هزینه شخصی و به نیت اعتلا و بازیابی جایگاه رقابتی تبریز انجام می گیرد. امیدواریم این مشارکت در اجابت آن آرزو موثر واقع گردد. لذا خواهشمندم چنان که خود را یکی از دغدغه مندان شهر تبریز احساس می کنید هر ایده و نظری که در ساحت های مختلف مدیریت شهری شامل ( فرهنگ، محیط زیست، هنر، بازرگانی، تجارت، اقتصاد، تاریخ، گردشگری، شادی و تفریح، سکونت، امنیت و … ) در خود سراغ دارید در قالب نوشته، فایل تصویری یا صوتی و از طریق مجاری ارتباطی ذیل در این امر مشارکت نمایید. باور اساسی این طرح این است که حتی تک واژه های تک تک شهروندان می تواند جرقه ای برای خلق ایده ای بزرگ برای تبدیل شدن تبریز به یک شهر خلاق رقابتی باشد. کلیه مشارکت کنندگان محترم در پایان از نتیجه این پژوهش بهره مند خواهند شد.

مسیر ارتباطی برای اعلام نظر :
شماره تماس در واتساپ و تلگرام : ۰۹۱۴۸۱۲۵۷۲۲
ایمیل: heydarbeheshti@yahoo.com
heydarbeheshtiasl13@gmail.com
هم رسانی و ارسال این متن برای دوستان و آشنایان صاحب نظر حضرتعالی و کمک برای دریافت نظرات بیشتری از شهروندان مزید امتنان خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.