;

باید به پیرایش و آرایش شهر اولین ها توجه ویژه داشته باشیم

استاد لطیف لطیفی در گفتگو با آدینه پرس،با اشاره به آلودگی بصری شهر تبریز با ارائه راهکارهایی گفت: که از نظر   طبق اظهار نطر علمای تعلیم و تربیت، ساختار تفکر و اندیشه انسان از دو بال ژن و محیط تشکیل می یابد.

 

قسمتی از داشته های انسان عوامل ژنتیک انتقال یافته از والدین و قسمتی دیگر ناشی از جغرافیا و محیط زندگی است به عنوان مثال همه نیک می دانیم که از مسیری که به کودکستان_ دبستان_مدرسه و دبیرستان رفته ایم حتی آجرها و تیر برق ها، درختان و فضای سبز و گل ها و یا فضای آلوده و خشونت به عنوان بخش مهمی از ساختارهای شخصیتی ما درآمده است. تبریز و به ویژه در حواشی شهر یکی از آلوده ترین شهرهاست. آلودگی صوتی، آلودگی های ناهنجار زیست محیطی، بهداشتی، قطع طریق و آلودگی بصری واقعا آزار دهنده است.
در شهرهای مدرن دنیا، نمای ساختمان ها برای افراد نیست، بلکه برای مردم است و نماها یک موضوع حاکمیتی است.
الف) دیش های ماهواره: که می توان با دستورالعمل حاکمیتی ناشی از مصوبه های پارلمان شهری، سازندگان را ملزم نمود از آنتن مرکزی استفاده کنند.

ب) پکیج سیستم کولرها باید در طراحی و دیزاین ساختمان ها کاملا پوشش داده شده و مخفی شوند.
ج) نمای ساختمان ها، درب های ورودی، پنجره های مغازه ها، استفاده از رنگ های متنوع و شاد، روزآمد کردن و تمیز ساختن رنگ ها و نمادها، استفاده از گل آرایی برای نماهای ساختمان ها که در تلطیف روحیه و آرام بخش مفید است.
باید به مردم عزیز تفهیم کنیم که با مطالبات خویش تبریز کم آلوده به فرزندانمان تقدیم کنیم. در این راستا باید به پیرایش و آرایش شهر اولین ها به عنوان پیشانی ایران عزیز در مقابل چندین پایتخت از جمله باکو، ایروان، نخجوان، استانبول و آنکارا توجه ویژه داشته باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.