;

برگزاری نهمین جلسه کمیته بهره وری صنعت آب و برق آذربایجان شرقی

به گزارش آدینه پرس: در این جلسه گزارشی از فعالیتهای شرکت توزیع برق تبریز در خصوص استقرار چرخه بهره وری ارائه گردید. موضوعات مهمی چون همسویی استراتژیک اقدامات شرکت توزیع برق تبریز با اهداف مدیریت بهره وری، اتخاذ رویکرد مساله محور به موضوع بهره وری و برنامه های منسجم ارتقاء بهره وری از موضوعات مورد توجه در  این گزارش بود.

 در این جلسه همچنین موضوع تدوین آیین نامه منسجم برای هدایت بهتر فعالیتهای کمیته مطرح و  مفاد مندرج در این آیین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

م/۵۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.