تقدیر ناسا از بانوی تبریزی

در تقدیرنامه ای که از سوی رئیس ماموریت اکتشافی و‌عملیاتی ناسا خطاب به این بانوی تبریزی صادر شده است؛ از تلاش های وی به خاطر انتشار مقاله ای پیرامون نکات سفری که قرار است به ماه انجام شود و بررسی شرایط و چالش های منتظره ی مسافران و فضانوردان و رفع مشکل سیستم دفع ادرار تعبیه شده در لباس شان؛ صادر شد.

مقاله مائده موثق قراملکی از بین هزاران نفر از محققان در حالی به عنوان منتخب انتخاب شد که دو نفر آقا نیز از آمریکا و کانادا حائز این تقدیر شدند.

ن/۶۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.