ارتباط با ما

دریافت خبر و آگهی تبلیغاتی: ۰۹۳۶۴۹۶۶۷۶۴

ایمیل  : adineh85@gmail.com

واتساپ:

۰۹۳۶۴۹۶۶۷۶۴

و

ارسال مطلب به شماره

۰۹۱۴۳۱۴۲۹۵۶ خانم محمدزاده

 

دفتر مرکزی : آذربایجانشرقی، تبریز، خیابان فارابی بعد از زیرگذر آبرسان کوچه اتحاد پلاک ۳۲

۰۴۱۳۶۶۰۳۶۳۶   –  ۰۴۱۳۶۶۰۳۳۳۹