تماس با ما

صاحب امتیاز : علی مولوی     موبایل: ۰۹۱۴۳۱۴۲۱۹۳

مدیر مسئول : معصومه محمدزاده      موبایل:۰۹۱۴۳۱۴۲۹۵۶

دریافت خبر و آگهی تبلیغاتی: ۰۹۳۶۴۹۶۶۷۶۴

ایمیل  : adineh85@gmail.com

واتساپ: ۰۹۳۶۴۹۶۶۷۶۴   و  ۰۹۱۴۳۱۴۲۹۵۶

دفتر مرکزی : آذربایجانشرقی، تبریز، خیابان فارابی بعد از زیرگذر آبرسان کوچه اتحاد پلاک ۳۲

۰۴۱۳۶۶۰۳۶۳۶   –  ۰۴۱۳۶۶۰۳۳۳۹