توضیحات یک مدیر وزارت بهداشت درباره غربالگری جنین در ایران

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره نامه‌ای با عنوان «حذف غربالگری جنین از سامانه های الکترونیک» توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش آدینه پرس به نقل از ایسنا، دکتر سید حامد برکاتی اظهار داشت: این نامه به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده است. بر اساس این قانون، غربالگری و ثبت آن در سامانه های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشده بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است.

وی افزود: در وزارت بهداشت، سامانه خاصی بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در حال طراحی است و درخواست غربالگری، فرآیند انجام آن، نتیجه تصویربرداری (سونوگرافی) و آزمایشات مربوط به غربالگری در این سامانه باید ثبت شود.

برکاتی این را هم گفت که نامه نگاری مذکور برای سطح یک ارائه خدمات و سامانه های مربوط به آن بوده است. بر اساس قانون، درخواست غربالگری آنومالی های جنینی با عنایت به شرایط خاص آن در سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست و حتما درخواست غربالگری باید توسط متخصصین انجام شود و آیین نامه اجرایی نیز درهمین راستا تهیه شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.