ثبت قريب به ۳ ميليون نفرساعت کار بدون حادثه در منطقه ۸

به گزارش آدینه پرس: فيروز خدائي، مدير اين منطقه با اعلام اين خبر گفت: ثبت اين مقدار نفرساعت كار بدون حادثه، نشان از اهتمام و توجه جدي به الزامات ايمني و ارائه آموزشهاي هدفمند به منظور مقابله با سوانح و كاهش آمار مخاطرات شايع در اين منطقه است.

خدائي به برگزاري دوره هاي آموزش ايمني اشاره كرد و افزود: با توجه به شيوع بيماري كوويد- ۱۹ و لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي، رويكرد و روشهاي آموزشي در منطقه تغيير يافته و ۴۶۸ نفر ساعت دوره آموزش ايمني با مشارکت کارشناسان ایمنی و اساتید بومی در حوزه های تخصصی ایمنی بصورت غير حضوري براي كاركنان اين منطقه برگزار شده است.

مدير منطقه ۸ ثبت رکورد ساعت کار بدون حادثه را برای منطقه بسیار با ارزش دانست و تصريح نمود: اين منطقه در اجرا و استمرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  تلاش مضاعفی انجام و همواره سعی بر گسترش این امر مهم دارد.

وي همچنين به تشريح برنامه هاي اجرا شده در بخش ايمني سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: بازديد و بازرسي ايمني از كليه تجهيزات و اماكن منطقه، سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق، وضعيت ايمني پيمانكاران، وسايل و تجهيزات آتش نشاني، تجهيز تاسيسات و واحدهاي منطقه به تجهيزات ايمني مورد نياز، فرهنگسازي ايمني و برگزاري آموزشهاي ايمني بصورت مجازي را از جمله موارد اجرا شده اين منطقه مي باشد.

خدائي در ادامه به تشريح اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با كوويد- ۱۹ پرداخت و تصريح نمود: الزام به سرو چاي در ليوانهاي يك بار مصرف، ضد عفوني كردن محيط كار بصورت روزانه طبق دستورالعملهاي مربوط به گند زدايي، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، بررسي گروههاي آسيب پذير و شناسايي افراد داراي بيماريهاي زمينه اي كه در معرض مواجهه با بيماري كوويد ۱۹ از طريق پرونده هاي طب صنعتي و مديريت منابع انساني، صدور گواهي سلامت و معاينه افراد قبل از اعزام به ماموريت و  اقدامات پيشگيرانه و كنترلي، پايش سلامت كاركنان در ورودي اداره از كليه همكاران با استفاده از تب سنج را از جمله موارد اجرا شده اين منطقه مي باشد.

مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز ادامه داد: نصب دستگاه ضد عفوني در مبادي ورودي هاي اصلي و  توزيع ماسك و اسپري ضد عفوني بصورت ماهانه به همكاران، پخش ماسك و ضد عفوني كننده استاندارد براي كاركنان بصورت ماهيانه، تفكيك زباله هاي ماسك و دستكش در شرايط كروناي فعلي بااستفاده از سطلهاي مخصوص، تعبيه دستگاه ضد عفوني دست در ورودي هاي اصلي منطقه جهت جلوگيري از انتشار كوويد ۱۹، استفاده از دستكش و دستمال كاغذي جهت جلوگيري از تماس غير مستقيم با دكمه هاي آسانسور و باز و بسته نمودن درب آن و همچنين نصب علائم هشدار دهنده و ليبلهاي حاوي رعايت فاصله اجتماعي از لحاظ تعداد نفرات جهت جلوگيري از انتشار ويروس از ديگر اقدامات انجام يافته در اينخصوص مي باشد.

م/۵۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.