درباره ما

پایگاه خبری آدینه پرس 

صاحب امتیاز:علی مولوی

مدیر مسئول:معصومه محمدزاده

زمینه فعالیت:انجام امور فرهنگی، خبری و تبلیغاتی در تمامی زمینه ها

شماره تماس :۰۹۱۴۳۱۴۲۹۵۶