زندان های کشور عاری از ویروس جهش یافته کرونا

بابایی در بازدید شبانه از زندان مراغه افزود : از زمان شیوع کرونا در یک سال گذشته موردی از جان باختن زندانیان در کشور گزارش نشده است.

وی اضافه کرد : مدیریت کرونا در زندان های کشور با ایجاد قرنطینه و نقاهت گاه ها و تامین بهداشت و سلامت زندانیان سند افتخاری برای سازمان زندان ها در کشور است.

معاون منابع سازمان زندان های کشوردر ادامه افزود : در موج اول برای ۵۵ درصد زندانیان به تعداد ۱۲۰ هزار نفر مرخصی صادر شد.

وی افزود : با توجه به تسلط و مهارتی که در مرکز بهداشت زندان های کشور بدست آمده دیگر نیازی به مرخصی کرونایی زندانیان نیست.

بابایی در بازدید از زندان مراغه گفت : زیرساخت های رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی،کارآفرینی، فرهنگی و بهداشتی برای رفاه، اشتغال و سلامت زندانیان در زندان مراغه به خوبی فراهم شده است.

آذربایجان شرقی مقصد بیستمین سفر ریاست و معاونین سازمان زندان های کشور برای بازدید از زندان ها است.

ن/۶۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.