شروع پروژه های جدید مسکن شهری دراراضی ملکی بنیادمسکن درمرند

به گزارش آدینه پرس: مهندس سروری مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان به اتفاق مهندس طوسی مدیرکل دفتر فنی استانداری استان درماموریتی یکروزه به شهرستان مرند عزیمت نموده وبه همراه مهندس منتی مدیر بنیاد مسکن شهرستان وکارشناس شعبه در راستای ارزیابی شروع پروژه های مشارکتی جدید مسکن شهری در اراضی ملکی بنیاد بازدید نموده وضمن شناسایی مکان وموقعیت مناسب ،برنامه ریزی برای اقدام بعدی دراسرع وقت را انجام دادند.

درحین بازدید مهندس طوسی مدیرکل دفتر فنی استانداری استان بابیان مطالبی ازعملکردوخدمات جهادی بنیاد مسکن بعنوان یک نهاد شناخته شده مردمی وانقلابی برای ارائه خدمات به نیازمندان به صورت ویژه تشکر کرد ویادآورشد:دربنیاد مسکن کارشناسان با تجربه ای که درحال خدمت هستند دارای ظرفیت وپتانسیل بالایی هستند وبنده قول می دهم درهرمکان که چه شهر وچه روستا برای توسعه راهی وجود داشته باشد بنیاد مسکن می تواند به آنجانفوذ کرده وگامهای اساسی درجهت عمران وآبادانی منطقه بردارند.

درادامه مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان از حضور مهندس طوسی دراین سفر بسیار خرسند شد وافزود: با هم افزایی وهمفکری مدیران ارشد دستگاههای اجرایی استان طی سالهای آتی خدمات قابل توجی دراستان، شهرستانها وبویژه درروستاها به حول وقوه الهی انجام خواهیم داد وبرای خدمت به محرومین همیشه پیشقدم بوده وهرچی درتوان داریم عملیاتی خواهیم کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.