صدور اخطار و جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رها شده از سطح شهر تبریز

به گزارش آدینه پرس:نیروهای خدمات شهری در مناطق دهگانه شهرداری تبریز ابتدا با صدور و الصاق برگ اخطاریه برای جمع اوری خودرو اسقاطی و رها شده در سطح شهر اقدام می کنند.

 

در صورتی که مالک خودرو در مدت معین شده نسبت به اخطار صادر شده توجه ننمود، نیروهای خدمات شهری بر اساس مجوز های قانونی خودرو رها شده را به پارکینگ های معین شده منتقل می نمایند.

 

با توجه به اینکه رها سازی خودروهای فرسوده در سطح معابر، کوچه ها و خیابانهای باعث سد معبر و بروز مشکلات برای شهروندان می شود شهروندان می توانند موارد را به سامانه ۱۳۷ اعلام نمایند.

 

در صورت عدم انتقال خودرو رها شده و بی اعتنایی مالک، نیروهای خدمات شهری مناطق بر اساس مجوز قضایی خودرو را به پارکینگ منتقل می کند و در صورت مراجعه مالک، بعد از احراز مالکیت با اخذ تعهد مبنی بر رعایت مقررات مربوطه خودرو تحویل مالک داده خواهد شد.

م/۵۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.