عامل اصلی اجرای پروژه مسکن شهری کنترل وکیفیت درکار می باشد

گزارش آدینه پرس: مهندس سروری مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان به اتفاق مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان تبریز از روند اجرای پروژه لاله تبریز بازدید نمودند.

درابتدای این بازدید مهندس عبادی مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان تبریز طی سخنانی به اعتبار واحجام عملیات وتعداد واحدهای این پروژه مطالبی را عنوان کرد وگفت: پروژه لاله تبریزاز آذر ماه سال ۹۹ شروع شده وبا خاکبرداری تا ۲طبقه پایین تر از تراز سطح خیابان به حجم کلی ۲۵۰۰۰ مترمکعب وبااجرای سازه نگهبان به صورت شمع کوبی در اطراف گود به لحاظ بافت فرسوده ساختمان های مجاور واسکلت پروژه بتن آرمه با سقف های تیرچه بونولیت می باشد وکلیه واحدها دارای پارکینگ و انباری می باشد.

وی اضافه کرد:پیشرفت فیزیکی کلی پروژه در حدود ۱۱درصد (اجرای سقف اول)۲بلوک ۸۰ واحدی بازیربنای ۱۶۷۸۰ مترمربع هربلوک ۴۰ واحد۱۳ طبقه سازه ای دو طبقه پارکینگ و یک طبقه پیلوت و ۱۰ طبقه مسکونی بوده وواحدها در متراژ های ۱۱۲ ، ۹۲ ، ۱۵۳ ، ۱۰۱ متر می باشند.

درپایان بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان ضمن تشکر از عوامل اجرایی این پروژه ازخدمات ارزشمند کارشناسان وهمکاران تشکر نمود ویادآورشد: پروژه لاله تبریزازبزرگترین وبهترین پروژه مسکن شهری ماست وامیدواریم همه با اتحاد ویکدلی دراحداث با کیفیت این پروژه واتمام آن نهایت تلاش فراوان راانجام داده وبه نحو شایسته کارها رابه پیش ببریم.

وی اظهار داشت: در اجرای پروژه ها کیفیت حائز اهمیت بوده و می بایست سر لوحه کارها قرار گیردو علیرغم دیدن کمیت ،کیفیت باید رکن اصلی اجرا ها باشد و آنرا ملاک کار دانسته و بطور جدی آن را در نظر داشته باشیم.

مهندس سروری خاطر نشان کرد: سه عامل اصلی در اجرای پروژه ها را که نیازمند کنترل و پیگیری می باشد، شامل کیفیت درکار و سرعت در انجام و قیمت تمام شده است می باشد که یقینا رعایت آن برای میران وعوامل اجرایی ضروری است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.