متاورس بومی پروژه متصل به ارز ریال | حم+فیلم

ارز ریال متصل به درگاه متاورس رنگ برای ساخت دنیای مجازی ایرانی دنیای موازی متاورس رنگ برای ایرانیان در حال حاضر طراجی شده است این پلتفرم یک پلتفرم بومی است و ارز استفاده شده از آن هم ارز ریال است که برای افزایش تراکنش های داخلی مفید بوده و همچنین جلوگیری میکند از خارج شدن ارز از کشور و پرداخت کمیسیون به سایر کشورها بابت تبدیل ارز, با توجه به اینکه از ارز ریال استفاده شده است این امکان را به کاربران میدهد که درآمدهایی را که کسب نموده اند یا دریافت کرده اند را از دنیای مجازی استخراج و در دنیای فیزیک از آن استفاده کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.