پاسداشت ایران در اشعار استاد شهریار

به گزارش آدینه پرس،  در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹شمسی کتاب پاسداشت ایران در اشعار استاد شهریار تالیف دکتر محمدتقی سبکدل توسط انتشارات آرمان رشد تهران به چاپ رسید ودر دسترس عموم دوستداران علم وادب قرار گرفت .
در این کتاب به تمام ایران دوستی های شهریار ملک سخن اشاره شده ودر این مجموعه به خوبی هویداست که استاد شهریار عاشق وطن بوده وایران را با تمام اجزا و حدودش دوست داشته وبه سرزمینش عشق می ورزید .
مولف در این اثر می نویسد که شهریار باتوجه به فرهنگ وتاریخ ایران به دنبال ایجاد یک فرهنگ اصیل و زنده است که با پاسداشت گذشته وسنن و ارزشهای آن بتواند خاطره قهرمانان وشخصیت های مبارز سرزمین خود را از نو پایدار کند .در شعر شهریار گذشته گرایی واشاره به تاریخ افتخارات ایران ،ارتباط نزدیکی با حس وطن دوستی دارد وبانگاهی گسترده پیوند وارتباط به گذشته رادر ذات خود می جوید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.