پالایشگاه تبریز اخطار زیست محیطی گرفت

به گزارش آدینه پرس:حسن عباس نژاد روز دوشنبه در بازدید از خطوط فرآیندی پالایشگاه تبریز، اظهار کرد: پایش های به عمل آمده و گزارشات مردمی واصله حاکی از انتشار بوی نامطبوع حاصل از متصاعد شدن ترکیبات «مرکاپتان» در اطراف پالایشگاه تبریز بود.

 

وی افزود: بررسی های کارشناسی نشان داد که منشا انتشار بوی نامطبوع از پالایشگاه تبریز به دلیل بروز مشکل فنی در خطوط مواصلاتی و نشتی در یکی از مخازن آن بوده است.

 

وی اضافه کرد: بر این اساس بروز نقص فنی و ایرادات در پالایشگاه تبریز از نزدیک بررسی و بلافاصله اقدامات اصلاحی و تعمیرات لازم از سوی مدیریت فنی پالایشگاه انجام گرفت و مشکل آلودگی ایجاد شده در حال مرتفع شدن است.

 

عباس نژاد گفت: در این خصوص اخطاریه های لازم به مدیریت پالایشگاه در خصوص جلوگیری از حوادث مشابه صادر شده است.

 

وی افزود: با توجه به ماهیت فرآیند تولید صنایع نفتی، بروز برخی حوادث و آلودگی های لحظه ای در اثر نقص فنی قابل پیش بینی نیست، اما در هر حال در موارد بروز هر گونه آلودگی، با توجه به پایش های مستمر شبانه روزی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، موارد احصاء و اقدامات قانونی لازم معمول می شود.

 

وی گفت: به طور قطع باید جلوی آلودگی پالایشگاه تبریز گرفته شود، و برای اجرای صحیح برنامه اجرای طرح های کاهش اثرات زیست محیطی پالایشگاه تبریز ارائه شود.

 

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر اینکه سیستم های سنجش آلودگی آنلاین حفاظت محیط زیست در پالایشگاه تبریز مستقر هستند، گفت: آلودگی و بوی نامطبوع متصاعد شده مطابق ضرب الا عجل تعیین شده برای پالایشگاه پیگیری خواهد شد.

 

شرکت پالایش نفـت تبریز در سـال ۱۳۵۳ طراحـی و پـس از اتمـام مـراحل احداث در بهــمن ســال ۱۳۵۶ با ظرفیـت اسـمی ۸۰ هزار بشـکه در روز راه انـدازی شـد. افزایـش ظرفیـت تولیـد به ۱۱۰ هزار بشکه در سال ۱۳۷۱ با تلاش کارشناسان و متخصصان داخلی ، برگ زرینی است که در این شرکت رقم خورد.

 

شـرکـت پالایـش نفـت تبریـز هـم اکنـون سهـم حـدود ۷ درصـدی از تـوان تصـفیه نفـت خـام کـل کشـور را با تبـدیل به فـرآورده هـای اصلی و ویژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از سوخـت مایـع مورد نیـاز شـمال غـرب کشــور (اسـتان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان) را برعهده دارد.

م/۵۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.