;

گام اول ازدواج، دوست داشتن و دوست داشته شدن است

آدینه پرس: اینکه دوست داشته شویم یا دوست بداریم به تنهایی کار ساز نمی باشد
ولیکن تلاقی این دو احساس است که ختم به خاطرات می شود وگرنه رهگذر کوچه های زندگی را چه به مخاطب مهر شدن! و بر کرسی احساس نشستن! به کمال علاقمندی رسیدن ، کمال عقل می طلبد نبایستی سهل و ساده گرفت این به اصطلاح سودای قیامت را …
متاسفانه بی توجهی به اصل عقل و علاقه هاست که بسیاری ازدواج ها امروزه تا مرز یک سالگی نمی کشد!
بسی باعث تاسف  است صرفا برای رعایت مصلحت مالی، فامیلی و یا رعایت هر مصلحتی خارج از دایره ی معقول محبت، تن به وصلت سپردن!
در راستای کرامت بنیان خانواده، به جرات میتوان اظهار عقیده کرد که
عنوان همســــــــر فراتـــر و باارزش تــــر از حتی والدین هر کسی می تواند باشد
دلیل بارز بی حجــــاب و بی پـــــرده بودن ارتباط بین همـــسران هست
-تن به تنی سپردن از سر احساس و غریزه الهـــــی – و حرمت باروری موجودی دیگر به نام انســـــان
حفظ آبرو داری اصل دیگری از اصالت شخصیت هاست
مسئله ای مهم و ذاتی ، در آغاز و تداوم یک زندگی مشترک که نیازمند همراهی مشترک هست.
متاسفانه یکی از دلایل اهم فروپاشی های بنیان خانواده به دلیل دخالت های اطرافیان می باشد ،
گاها بی حقی در حق همسران و تجاوز به حریم امن کودکان صرفا جهت احراز خودخواهی است که رفتاری مردود از نگاه روانشناسان و جامعه شناسان می باشد
-امید است اینگونه مطالب تلنگری باشد بر اینگونه اندیشه های مردود-
این یک حقیقت غیر قابل کتمان است
که پدر و مادر هایی که دختر یا پسر خویش را دوست داشته باشند مسلما همسران انها را نیز  دوست خواهند داشت.
هر کودکی که از ارتباط همسران به دنیا می اید حق زیستن در پناه حــــــمایت عاطفــــــی والدین خویش را دارد
چنانکه پای عاطفه ای مشترک در میان نباشد موجودیت یافتن یک انسان دیگر از این نوع ارتباط ها ضربه ای مهلک بر پیکر جوامع انسانی و اجتماعی می تواند باشد!
این عشق و عاطفه خواستن همدیگر هست که ارزش می دهد تولیدمثل به شکلی ارزنده احیا شود
-همسران فرزندی شبیه خودشان را شکل خواهند بخشید- تن به وصلت دادن بر حسب مصلحت- بدون رعایت اصل محبت – و یا اتفاقی عادی تلقی کردن فرزند دار شدن ، خیانت به نسل خویشتن و جنایت در حق جوامع بشری است!
✍ حبیبه محمدی
مدیرعامل موسسه مهدمهرآذربایجان
کرامت بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.