;

گرایش شهریار به نوگرایی در عین توجه به سنت گرایی

آدینه پرس: استاد ادبیات دانشگاه تبریز گفت: استاد شهریار در عین گرایش به سنت ها و ارزش های اخلاقی، نسبت به تمدن جدید و نوگرایی‌ها بی‌توجه نبوده است.

به گزارش پایگاه خبری آدینه ؛ احمد فرشبافیان با اشاره به اشعار نوستالژی استاد شهریار گفت: ما در اشعار شهریار برخی مباحث نوستالژی همچون دور شدن از روستاها و مهاجرت به شهر، پیدا شدن ارزش های جدید که شاعر نمی تواند با آن انس یابد، رویارویی با ماشین زدگی، غم دوری از معشوق، غم از دست دادن بستگان و دیگر موضوعات را به خوبی مشاهده می کنیم.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‌ به رویکرد شهریار در برابر جلوه‌های مدرنیته گفت: رویکرد شهریار به جلوه‌های مدرنیته، انفعالی است؛ یعنی هر موجی از مدرنیته که به فکر شهریار می‌رسد، در برابر آن، مظاهری از سنت گرایی و ارزش های اخلاقی را به خاطر آورده و پاسخی درخور دارد.

 فرشبافیان ادامه داد: شهریار در مقابل مدرنیته، تفکر از پیش اندیشیده شده ندارد و از سویی برخلاف تفکر عامه که سیر تمدن را از غرب به شرق عنوان می کنند، او سیر تمدن را از شرق به غرب می داند.

استاد حوزه فرهنگ و ادب ادامه داد: شهریار عنوان می دارد که خاستگاه عرفان و اشراق که هر روز، پدیده تازه ای را بروز می دهند، مربوط به شرق است.

 وی افزود: این شاعر بزرگ در عین سنت گرایی، گرایش به نوگرایی هم دارد و هیچگاه، تمدن جدید را نفی نکرده و آن را منافی با حوزه ادبیات نمی داند.

 استاد ادبیات دانشگاه تبریز، توجه به طبیعت و جلوه های گوناگون آن، بازگشت به دوران کودکی و روزگاران گذشته را از جمله مظاهر شعر استاد شهریار دانسته و گفت: یادآوری خاطرات دوران کودکی، صفا و صمیمیت و بیان معصومیت از دست رفته، از دیگر بخش های نوستالژی شعر شهریار محسوب می شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.