;

گروه فلسفه ی دانشگاه تبریز و فراخوان مقالات فلسفه و تعلیم و تربیت در قرن حاضر

به گزارش آدینه پرس: دکتر محمد اصغری مدیر نشریه علمی تخصصی پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز بیان کرد: گروه فلسفه ی دانشگاه تبریز که در سال های اخیر در بین گروه های مشابه کشوری در انتشار مجموعه های علمی و پژوهشی و تازه های حوزه ی فلسفه و تعلیم و تربیت خوش درخشیده است در اردیبهشت جاری اقدام به فراخوان مقاله در جدید ترین نظریه ها و مسائل این حیطه و انتشار ویژه نامه به زبان فارسی و انگلیسی کرده است .دکتر اصغری استاد دانشگاه تبریز می گوید :جان ديويي مي گفت كه تعليم و تربيت مقدمه اي براي زندگي نيست بلكه خود زندگي است. اين جمله مشهور ديويي به اهميت تعليم و تربيت يا آموزش و پرورش در ساختار زندگي آدميان اشاره دارد. از اينرو هر چه در اهميت تعليم و تربيت و نقش رويكرد فلسفي به امر آموزش و پرورش در اين است كه ديد و چشم انداز وسيعي براي متوليان امر آموزش و پرورش فراهم مي سازد تا بتوانند كاستي ها و مزاياي تعليم و تربيت را در اين افق فلسفي بهتر دريابند. مجله پژوهش هاي فلسفي دانشگاه تبريز با همكاري علمي دانشگاه فرهنگيان استان آذربايجان شرقي كه متولي امر تعليم و تربيت نيز است به طور مشترك فراخوان مقاله اي درباره اين موضوع منتشر كرده اند. لازم به يادآوري است كه در تعيين محورهاي فراخوان دكتر اسداله خديوي رياست محترم دانشگاه فرهگيان استان آذربايجان شرقي و همكاران ايشان در آن دانشگاه نقش مهمي داشتند.

دكتر محمد اصغري، دانشيار گروه فلسفه دانشكده ادبيات فارسي و زبان هاي خارجي دانشگاه تبريز و سردبير مجله پژوهش هاي فلسفي ضمن اشاره به عنوان اين فراخوان مي گويد كه از دو سال قبل اين مجله با اتخاذ رويكرد بين رشته اي سعي كرده است ديالوگي فكري و علمي بين محققان و پژوهشگران و اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي كشور در خصوص تعامل علوم با يكديگر برقرار نمايد و مصداق اين امر انتشار دو ويژه نامه تحت عنوان «تعامل علوم و فلسفه» با سردبيري افتخار دكتر مهدي گلشني در پاييز و زمستان ۱۴۰۰ بود كه با استقبال بي نظيري از طرف محققان و اساتيد دانشگاههاي مختلف ايران و خارج از كشور مواجه شد. در همين راستا براي تابستان و پاييز امسال نيز فراخواني درباره فلسفه و تعليم و تربيت در قرن حاضر را در نظر گرفته شده تا با توجه به اهميت روز افزون آموزش و پرورش به عنوان سرمايه فناناپذير هر كشوري از منظر فلسفي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

 

سردبير مجله پژوهش هاي فلسفي مي افزايد كه جناب آقاي دكتر خسرو باقري نوع پرست استاد دانشگاه تهران كه شخصيتي شاخص و ممتاز در حيطه فلسفه تعليم و تربيت در ايران هستند سردبيري افتخاري اين ويژه نامه هاي را پذيرفته اند. ايشان در تعيين محورهاي عمده فراخوان نقش اصلي را ايفا نمودند.

 

دكتر اصغري مي گويد: نويسندگان مقالات فرصت دارند مقالات علمي خود را تا ۳۱ تيرماه ۱۴۰۱ فرصت دارند مقالات خود را به زبان فارسي به سايت مجله ارسال نمايند و توجه داشته باشند كه مقالات بايستي كيفي و تحليلي با رويكرد فلسفي نگاشته شوند و لذا اگر مقالات با رويكرد كمي و آماري صرف باشد رد خواهد شد مگر اينكه روش و نتيجه مقاله داراي رويكرد فلسفي باشند. همچنين شماره دوم اين ويژه نامه به زبان انگليسي در پاييز ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد كه غالبا نويسندگان خارجي سهم بيشتري در اين نوع مقالات دارند. نويسندگان از رشته هاي مختلف مثل روان شناسي، علوم تربيتي و فلسفه و رشته هاي مشابه كه به نحوي با امر تعليم و تربيت ارتباط دارند مخاطبان اصلي اين فراخوان هستند. اميد است انتشار اين ويژه نامه بتواند گامي در جهت افزايش تعامل علمي بين رشته هاي مختلف علوم انساني در دانشگاه ها باشد چرا كه به نظر مي رسد تعامل و گفتگوي بين رشته اي نياز مبرم جامعه دانشگاهي است.

Isc تنها مجله كيو وان ايران و جهان اسلام در بين مجلات فلسفي و در بيش از ۲۵ پايگاه استنادي داخلي و خارجي نمايه شده و به دو زبان انگليسي فارسي به صور فصلنامه (چهار شماره در سال) پژوهش هاي فلسفي منتشر مي شود. وب سايت مجله

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.