پل همسان، اتفاقی مهم در روان سازی معضل ترافیک

پل همسان، اتفاقی مهم در روان سازی معضل ترافیک

شهردار تبریز با بیان اینکه پل همسان کابلی، پروژه ای مهم، تاثیرگذار و برجسته در روان سازی ترافیک شهر است، از افتتاح قریب‌الوقوع این پروژه و پروژه‌های جانبی آن در روزهای آتی خبر داد.؛