مدیریت بحران آذربایجان‌شرقی نسبت به طغیان رودخانه‌ها هشدار داد

مدیریت بحران آذربایجان‌شرقی نسبت به طغیان رودخانه‌ها هشدار داد

به گزارش آدینه پرس:محمدباقر هنربر روز جمعه در گفت و گویی اظهار کرد: عدم تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب و تحکیم سازه‌های موقت و سست از دیگر توصیه های مهم است که باید مردم به آنها توجه کنند. وی افزود: احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح