بوی وحشتناک یکی از مسافران هواپیما را مجبور به فرود اضطراری کرد!

بوی وحشتناک یکی از مسافران هواپیما را مجبور به فرود اضطراری کرد!

سفرهای هوایی و اتفاقایی که داخل هواپیما می افتد و خبرساز می شود در نوع خود جالب است و شاید به دلیل وضعیتی که هواپیما قرار می گیرد به سادگی قابل رفع نیستند برای همین می توانند منجربه فرود اضطراری شود ؛اما این بار مسئله چیز دیگری بود که به واسطه ی یکی از مسافران تمام مسافران دیگر را دچار مشکل و وضعیت غیرقابل تحمل کرد.؛
رئیس جمهور رئیسی: ۱۴۰۴ – ۱۴۰۰

رئیس جمهور رئیسی: ۱۴۰۴ – ۱۴۰۰

به گزارش آدینه پرس:بر اساس نتایج اولیه اعلام شده توسط ستاد انتخابات کشور سید ابراهیم رئیسی با بیش از ۱۷میلیون و ۸۰۰ هزار رای از ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رای شمرده شده در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، از سایر رقبای خود پیشی گرفته است. نتایج اولیه انتخابات/ رئیسی، رئیس جمهور شد جمال عرف