نرخ جدید گوشت قرمز اعلام شد

نرخ جدید گوشت قرمز اعلام شد

در راستای تنظیم بازار گوشت در تبریز، نرخ جدید گوشت قرمز گوسفندی توسط سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز اعلام گردید.؛