۷۸ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

۷۸ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

به گزارش آدینه پرس:اکبر فتحی روز یکشنبه در گفت وگویی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آبیاری تحت فشار اظهار کرد: طی ۶ سال گذشته بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۲۸ هکتار از اراضی خرده مالکی استان با اعتبار ۱۵۵ میلیارد تومان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شدند.   وی با اشاره

اخذ وجه غیر از هزینه کتاب و بیمه در مدارس تخلف است

اخذ وجه غیر از هزینه کتاب و بیمه در مدارس تخلف است

به گزارش آدینه پرس:عاشور اکرمی روز یکشنبه در جلسه شورای پروژه مهر با تاکید بر اینکه میزان تحقق ثبت نام کتب درسی به جد پیگیری و کاستی ها رفع شود، اظهار کرد: سامانه پیامکی نیز جهت ارتباط با مردم در بحث ثبت نام فعال شود.   معاون آموزش متوسطه آذربایجان شرقی گفت: خانواده ها برای