مشترکین گاز طبیعی در آذربایجان شرقی بیمه حوادث شدند

مشترکین گاز طبیعی در آذربایجان شرقی بیمه حوادث شدند

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به بیمه حوادث مشترکین گاز طبیعی گفت: براساس قرارداد منعقده با بیمه تجارت نو، مشترکین تجاری و خانگی شهری و روستایی و سکونت گاه های عشایری، تحت پوشش بیمه خسارت های جانی و مالی اعم از فوت، نقص عضو، از کارافتادگی کلی و جزئی، هزینه های پزشک؛