آداب حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

آداب حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

به گزارش آدینه پرس: محمدمهدی مومنی ها مدرس حوزه سواد رسانه و عملیات روانی در فضای سایبری بیان می کند   ۱ – ‌‌در خصوص هر مطلب، خبر، فیلم یا عکس در فضای مجازی ابتدا با دیده تردید و شک نگاه کنیم و آنها را فورأ به اشتراک نگذاریم. اول آن را با دقت و

در اهدای زندگی پیش قدم باشیم

در اهدای زندگی پیش قدم باشیم

انجمن پیوند عضو از سال ۱۳۹۴ به مدیریت مرحوم شهیدحاج دکتررسول زارع زاده تحت عنوان اهدا عضو اهدا زندگی در شمال غرب کشور تاسیس شد.؛